TORA - The Online Racing Association
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Log in

I forgot my password

Facebook

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

+124
NWR Shift
GGA Astro
AMS Huracan
GGA Unix
GGA FlakBus
ferraribss237
I am Greggles
APEX FUEGO
PTG Platinum
VNX Savitar
Heikonyan
ConnerSpeed6
llMuZz
DDM Jam
Kivi1118
DTS MeaD 212
RZM Shaun
MRT KIRIT0
PHOENlX 8
CCX Mattimus
OTR Anonyms
LZR Harmonic
RenFoxx0
AMS Carver
GRT MB AMG
Miiraki
N4SCARfaN
xebot360
SFM Cowmaster
LS Kinetic
FFFreash
Ax4x Bandit
tekQ IG
MRT Surfvv
JDR Ltd
racer boy221100
NWR Bradders
RVN Ghost
Unleash IG
EXR Beard
HURRiCANE v4
ORC Sarverious
RZM Krow
Craviator
RZM Matt6661
PTG Ducky
LMP Yem
LMP Farhan
RZM Arsenal
eMC Outlaw47
LMP Dragon
SVR Spector
MRT Scorpio
MabeyRacing
VNX ZachThe1
Blaus IG
KasaiTheRedFox
Commando FM
twells9612
LR BLAZER GUNZ
MRT ODD71
LMP Amoeba
GRT P4tSyy
BunchaHoopla
SWR Taikyū
AMS Tsunami
DOBD Maschine
NWR Zero
NWR BIRCHY7
LS Fish15
LMP Krispy
OTR ItofSan
BlameBarney
RMR Pizzaboy
APEX WYNOT
Diablo 29x
SGR Amber
ImSatanJr YT
RVN Cornet
LS Goki
RMR Dizzzy
Ax4x Mikun
ESV Scottsin
STR Iconic
VNX Legacy
PXM Twizt3d
VNX CODCAOS
GRT LetsFly
Wabin4tor
RMR MADK1WI
LagALot IG
VNX Zero
RSF1 Rubens
gonnamashyou
NWR Kev 84
CLPJKCUSTOMS(1)
CheetahB119
SJRSABOTAGE
Droll698
SDR Gojira
AMS Gemini
conventer1320
Ax4x Broomz
SVR Solar
Ax4x Bayless 39
R4M Farnoodles
Bloodracer15
TNR Horizon
ownedintheface1
DOR Sayas
TMS Brandy
NWR Kurzion
FTC Arty
PSUK AndyK
Elemens
ETR WARRIOR
Ax4x Cyrus
SFM Darkzer
SoL3X62
LMR Critical
LMP Ren01
RZM Salti
Jan Filip S
Koenigsegg R
128 posters

Page 1 of 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by Koenigsegg R Sat 24 Jul 2021 - 12:15

CLICK BELOW FOR TRANSLATIONS:

🇵🇱 Polish / Polski
🇵🇹 Portuguese / Português
🇭🇺 Hungarian / Magyar nyelv
🇩🇪 German / Deutsch
🇫🇷 French / Français

---

Qualifying for the 24h Rennen in der Grünen Hölle will take place from August 16th to August 21st. The lobby will be set to 6 laps. At the beginning of the qualifying session, drivers will be instructed to drive backwards to the Dottinger-Höhe in a safe manner. From there, drivers will have 5 laps to set their fastest clean time, but are required to have made at least one mandatory pit stop between the end of laps 1 through 4. If a driver sets a dirty time, then 10 minutes will be added to their time. Once drivers have finished all 5 laps, they must park in turn 1 in an orderly fashion (no donuts or other tomfoolery) while other drivers finish their laps. Lap 6 must not be used to set a time.  

All drivers may qualify, only the two fastest times from your team will be used. Drivers may only take part in one session. If a driver lags out of a qualifying session, but did complete one lap, that lap will count as them taking part and may not have another session. If a team fails to have more than one driver qualify, they will not be permitted to race.

If a driver sets a time that they are happy with before they finish all 5 laps, then they must inform their lobby host that they are leaving before backing out. Drivers are also welcome to pull over and take breaks if they feel they need one. Pits are also open throughout the session so drivers may pit at their leisure, however drivers are reminded again that they must have made at least one mandatory pit stop between the end of laps 1 through 4.

Any driver part of the two fastest times of their team must complete at least one stint.


Damage will be set to Simulation.
Collisions will be set to Always Off.

Qualifying Schedule:
Q1 - Monday the 16th @ 8PM BST
Q2 - Monday the 16th @ 9PM EDT
Q3 - Wednesday the 18th @ 8PM BST
Q4 - Wednesday the 18th @ 9PM EDT
Q5 - Friday the 20th @ 8PM BST
Q6 - Friday the 20th @ 9PM EDT
Q7 - Saturday the 21st @ 12PM EDT


Drivers have up until one hour before the qualifying session to sign-up.

If you are unable to make any of these sessions, you have up till Saturday the 21st @ Noon EDT / 5PM BST to schedule a private session with LamborghiniR2D2 or SFM Darkzer via Xbox Live or Discord only. These sessions must be completed prior to Q7. Any other messages will not be accepted.

Please fill out the following:
Gamertag:
Car Number:
Session:TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying HiRFIVRTEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying F0Ubl2sTEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Cs7jRnKTEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying R2kIRBg
Koenigsegg R
Koenigsegg R

TORA Race Number : 117
Xbox One Xbox One

Number of posts : 2547
Location : Amsterdam
Registration date : 2011-07-21
Reputation : 15

View user profile

Bloodracer15 likes this post

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by Jan Filip S Sat 31 Jul 2021 - 14:42

Kwalifikacje do wyścigu 24h Rennen in der Grünen Hölle odbędą się od 16 do 21 sierpnia. Lobby będzie ustawione na 6 okrążeń. Na początku sesji kwalifikacyjnej kierowcy zostaną poinstruowani, aby jechać tyłem do Dottinger-Höhe w bezpieczny sposób. Stamtąd kierowcy będą mieli 5 okrążeń, aby ustawić najszybszy, czysty, czas okrążenia, ale muszą wykonać co najmniej jeden obowiązkowy postój w boksie między końcem okrążenia od 1 do 4. Jeśli kierowca ustawi nieczysty czas okrążenia, zostanie mu dodane 10 minut do jego czasu. Gdy kierowcy ukończą wszystkie 5 okrążeń, muszą zaparkować w pierwszym zakręcie w uporządkowany sposób (bez bączków lub innych wygłupów), do czas aż inni kierowcy ukończą okrążenie. Okrążenie 6 nie może być używane do ustawiania czasu.

Wszyscy kierowcy mogą wziąć udział w kwalifikacjach, zostaną wykorzystane tylko dwa najszybsze czasy z Twojej drużyny. Kierowcy mogą wziąć udział tylko w jednej sesji. Jeśli kierowca opuści sesję kwalifikacyjną, ale ukończył jedno okrążenie, to okrążenie będzie liczone jako wiążące i nie będzie on mógł wziąć udziału w kolejnej sesji. Jeśli zespół nie zakwalifikuje więcej niż jednego kierowcy, nie zostanie dopuszczony do wyścigu.

Jeśli kierowca ustali czas, z którego jest zadowolony, zanim ukończy wszystkie 5 okrążeń, musi poinformować gospodarza lobby, że zakończył kwalifikacje, zanim opuści lobby. Kierowcy mogą również zjechać na pobocze i robić przerwy, jeśli czują, że tego potrzebują. Przez cały czas trwania sesji boksy są otwarte, więc kierowcy mogą zjechać do boksów w dowolnym czasie, jednak ponownie przypomina się kierowcom, że muszą wykonać co najmniej jeden obowiązkowy postój między okrążeniami od 1 do 4.

Każdy kierowca, który ustanowił jeden z dwóch najszybszych czasów swojej drużyny musi ukończyć co najmniej jeden stint.

Uszkodzenia samochodów zostaną ustawione na symulację.
Kolizje zostaną ustawione na zawsze wyłączone.


Harmonogram kwalifikacji:
Q1 - poniedziałek 16th o 20:00 czasu BST
Q2 - poniedziałek 16th o 21:00 EDT
Q3 – środa 18. o godz. 20:00 BST
Q4 - środa 18. o 21:00 EDT
Q5 – piątek 20. o 20:00 BST
Q6 - piątek 20. o 21:00 EDT
Q7 – sobota 21. o godz. 12:00 EDT


Kierowcy mają godzinę przed sesją kwalifikacyjną, aby się zapisać.

Jeśli nie możesz odbyć żadnej z tych sesji, masz czas do soboty 21. @ 12:00 EDT / 17:00 BST, aby zaplanować prywatną sesję z LamborghiniR2D2 lub SFM Darkzer tylko przez Xbox Live lub Discord. Te sesje muszą zostać zakończone przed Q7. Wszelkie inne wiadomości nie będą akceptowane.

Proszę wypełnić następujące informacje:
Tag gracza:
Numer samochodu:
Sesja:
Jan Filip S
Jan Filip S

Xbox One PC

Number of posts : 645
Location : Poznań, Poland
Registration date : 2016-04-24
Reputation : -33

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by RZM Salti Sun 1 Aug 2021 - 16:02

A qualificação para as 24h Rennen in der Grünen Hölle vai ter lugar de 16 a 21 de Agosto. O lobby será definido para ter 6 voltas. No início da sessão de qualificação, os jogadores serão instruídos a dirigir para trás até Dottinger-Höhe de maneira segura. A partir desse momento, os jogadores terão 5 voltas para atingir a sua volta limpa mais rápida, mas é requerido que façam pelo menos 1 pit-stop entre o final da volta 1 e da volta 4. Se a volta mais rápida de um jogador for uma volta suja, serão adicionados 10 minutos ao tempo da volta. Quando o jogador tiver acabado todas as 5 voltas, ele deve parar o carro na curva 1 de maneira ordenada (sem peões ou outros disparates) e esperar que o resto dos jogadores acabem as suas 5 voltas. A volta 6 não pode ser usada para definir um tempo.  

Todos os jogadores podem se qualificar, mas apenas os 2 tempos mais rápidos da equipa serão usados. Os jogadores só podem fazer parte de uma sessão de qualificação. Se um jogador for desconectado da sessão, mas tiver completado pelo menos uma volta, essa volta será contada e o jogador não poderá tentar qualificar-se novamente. Se uma equipa não conseguir ter mais que um jogador com tempo de qualificação, não lhes será permitido participar na corrida.

Se um jogador conseguir um tempo do seu agrado antes do final das 5 voltas, então ele deve informar o anfitrião do lobby que irão abandonar a sessão. Os jogadores podem também posicionar o carro fora pista para fazer pausas se quiserem. As boxes estarão abertas durante toda a sessão para que os jogadores possam entrar quando quiserem ou se necessário, porém os jogadores são lembrados novamente que devem ter feito pelo menos 1 pit-stop entre o final da volta 1 e 4.

Se o tempo de qualificação do jogador for um dos 2 mais rápidos da equipa, é obrigatório que o jogador dirija o carro em pelo menos uma stint.


O dano será definido para Simulação.
Colisões serão definidas para Sempre Desligadas.

Horário de Qualificação:
Q1 - 2ª Feira, dia 16  @ 8PM BST
Q2 - 2ª Feira, dia 16 @ 9PM EDT
Q3 - 4ª Feira, dia 18 @ 8PM BST
Q4 - 4ª Feira, dia 18 @ 9PM EDT
Q5 - 6ª Feira, dia 20 @ 8PM BST
Q6 - 6ª Feira, dia 20 @ 9PM EDT
Q7 - Sábado, dia 21 @ 12PM EDT


Os jogadores têm até uma hora antes da sessão de qualificação para se inscrever.

Se sabes que serás incapaz de comparecer a uma destas sessões, tens até Sábado, dia 21 à meia-noite EDT / 5PM BST para marcar uma sessão privada com LamborghiniR2D2 ou SFM Darkzer através do Xbox Live ou Discord. Estas sessões têm de ser completadas antes da Q7. Quaisquer outras mensagens não serão aceites.

Por favor utilize o seguinte modelo:
Gamertag:
Car Number (nº do carro):
Session (sessão):
RZM Salti
RZM Salti

PC Xbox One

Number of posts : 53
Location : Portugal
Registration date : 2018-03-10
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by LMP Ren01 Sat 7 Aug 2021 - 18:41

Kvalifikáció a 24h Rennen in der Grünen Hölle-re augusztus 16 és augusztus 21 között fog lezajlani. A lobby 6 körre lesz állítva. A kvalifikáció megkezdése előtt a versenyzőket arra utasítják, hogy biztonságos módon vezessenek visszafelé a Dottinger-Höhe felé. Innentől kezdve a versenyzőknek 5 kör áll rendelkezésükre, hogy beállítsák a leggyorsabb tiszta időt, de kötelesek legalább egy kötelező boxkiállást megtenni az 1. és 4. kör vége között. idejükhöz. Miután a pilóták befejezték mind az 5 kört, rendezett módon kell parkolniuk az 1. kanyarban (tiltott a pörgés vagy egyéb hülyeség), míg a többi versenyző befejezi a körét. A 6. kör nem használható idő beállítására.

Minden versenyző kvalifikálhat, viszont csak az adott csapat két leggyorsabb ideje lesz felhasználva. A versenyzők csak egy kvalicikációs eseményen vehetnek részt. Ha a versenyző kiesik a kvalifikációs eseményről lag miatt, de teljesített egy kört, akkor azon időt fogjuk a kvalifikációs idejének venni, és nem vehet részt több kvalifikációs eseményen. Ha egy csapat nem rendelkezik több mint egy kvalifikált versenyzővel, nem jogosult versenyezni.

Ha egy versenyző beállít egy időt, amellyel elégedett, mielőtt befejezi mind az 5 kört, akkor értesítenie kell lobby házigazdáját, hogy távozik, mielőtt kihátrál. A versenyzők nyugodtan tarthatnak szünetet, ha úgy érzik, szükségük van rá. A box utca is nyitva van az esemény során, így a pilóták szabadidőben boxolhatnak, azonban a sofőröket ismételten emlékeztetjük arra, hogy legalább egy kötelező boxkiállást kell megtennie az 1-4. Kör vége között.

Azon két versenyző, amelyik beálltja csapatának két leggyorsabb kvalifikációs idejét, mindenképp telejíteniük kell legalább egy szakaszt.

A sérülés szimulációra lesz beálltva.
Az ütközések beállítása: Mindig ki.


Kvalifikációs menetrend:
Q1 - 16. hétfő @ 20:00 BST
Q2 - 16. hétfő, 21:00 EDT
Q3 - 18. szerda, 20:00 BST
Q4 - 18. szerda, 21:00 EDT
Q5 - 20. péntek, 20:00 BST
Q6 - 20. péntek, 21:00 EDT
Q7 - 21. szombat @ 12:00 EDT


A versenyzők egy órával a kvalifikációs esemény előttig jelentkezhetnek.

Ha nem tud megjelenni egyik kilistázott eseményen sem, akkor szombatig, 21-e délig, EDT / 5PM BST időzíthet privát eseményt LamborghiniR2D2-vel vagy SFM Darkzerrel  Xbox Live -on vagy Discordon keresztül. Ezeket az eseményet a Q7 előtt kell befejezni. Más üzeneteket nem fogadunk el.

Kérjük, töltse ki az alábbiakat:
Gamertag:
Autó száma:
Esemény száma:

LMP Ren01

PC PC

Number of posts : 51
Location : Szentlászló, Hungary
Registration date : 2020-07-18
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by LMR Critical Sun 8 Aug 2021 - 17:58

Die Qualifikation für das 24h Rennen auf dem Nürburgring findet vom 16. August bis 21. August statt. Die Lobby wird auf 6 Runden eingestellt. Zu Beginn der Sitzung drehen alle Fahrer um und fahren auf sichere Art und Weise entgegen der Fahrtrichtung bis zur Döttinger Höhe. Ab dann haben alle Fahrer 5 Runden, um ihre schnellste saubere Runde zu fahren. Zwischen dem Ende der 1. Runde und Ende der 4. Runde muss ein Pflichtboxenstopp absolviert werden. Gelingt es einem Fahrer nicht, eine gültige Runde zu fahren, werden zusätzliche 10 Minuten auf seine schnellste unsaubere Rundenzeit addiert. Am Ende der 5. Runde parken alle Fahrer in Kurve 1 (ohne Donuts etc. zu machen). Runde 6 darf nicht zum Fahren einer Quali-Runde genutzt werden.

Alle Fahrer eines Teams dürfen an der Qualifikation teilnehmen. Es werden jedoch nur die Zeiten der beiden schnellsten Fahrer zur Bestimmung der Startposition verwendet. Jeder Teilnehmer darf nur an einer Sitzung teilnehmen. Sollte ein Fahrer einen Disconnect haben, er jedoch schon mindestens eine Runde gefahren haben, darf er an keiner weiteren Qualifikation mehr teilnehmen. Um am Rennen antreten zu dürfen, müssen sich mindestens zwei Fahrer pro Team qualifizieren.

Man muss nicht alle 5 Runden fahren. Sollte ein Fahrer schon vorher die Qualifikation verlassen wollen, muss er den Lobby-Host darüber informieren. Sollte ein Fahrer eine kurze Pause benötigen, darf er abseits der Ideallinie stehenbleiben. Die Boxengasse ist während der gesamten Qualifikation geöffnet. Man darf jederzeit an die Box fahren, muss jedoch darauf achten, auch den oben genannten Pflichtboxenstopp im vorgeschriebenen Zeitfenster zu absolvieren.

Jene Fahrer des Teams, die die beiden schnellsten Rundenzeiten zur Bestimmung der Startposition gefahren sind, müssen auch jeweils mindestens einen Stint im Rennen fahren.


Das Schadensmodell ist „SIMULATION“
Der Kollisionsmodus ist „IMMER AUS“


Zeitplan:
Q1 - Montag, den 16. @ 8PM BST
Q2 - Montag, den 16. @ 9PM EDT
Q3 - Mittwoch, den 18. @ 8PM BST
Q4 - Mittwoch, den 18. @ 9PM EDT
Q5 - Freitag, den 20. @ 8PM BST
Q6 - Freitag, den 20. @ 9PM EDT
Q7 - Samstag, den 21. @ 12PM EDT


Man kann sich für die Sitzungen je bis 1 Stunde vor Beginn anmelden.

Falls du nicht in der Lage bist, einen dieser Termine wahrzunehmen, hast du bis Samstag, den 21. @ Mittag EDT / 5PM BST, Zeit, um über Discord oder XBox Live eine private Quali-Sitzung mit LamborghiniR2D2 oder SFM Darkzer zu vereinbaren. Andere Nachrichten werden nicht akzeptiert. Diese private Sitzung muss vor Q7 stattfinden.

Fülle bitte folgende Vorlage aus:
Gamertag:
Car Number:
Session:
LMR Critical
LMR Critical

Xbox One Xbox One

Number of posts : 88
Registration date : 2018-07-30
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by SoL3X62 Mon 9 Aug 2021 - 12:35

Gamertag: KmiKz Blackburn
Car Number: 25
Session: Q6

Gamertag: KmiKz Leskro86
Car Number: 25
Session: Q6

Gamertag: KmiKz Nicky
Car Number: 25
Session: Q3

Gamertag: KmiKz WinCup
Car Number: 25
Session: Q3

Gamertag: Kmikz ZouZou
Car Number: 25
Session: Q3

SoL3X62

Xbox One PC

Number of posts : 7
Registration date : 2021-05-22
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by SFM Darkzer Mon 9 Aug 2021 - 17:25

SoL3X62 wrote:Gamertag: KmiKz Blackburn
Car Number: 25
Session: Q6

Gamertag: KmiKz Leskro86
Car Number: 25
Session: Q6

Gamertag: KmiKz Nicky
Car Number: 25
Session: Q3

Gamertag: KmiKz WinCup
Car Number: 25
Session: Q3

Gamertag: Kmikz ZouZou
Car Number: 25
Session: Q3

Driver KmiKz Leskro86 is not registered to a car.


The Darkzer Divebomb™️
TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying EeiIi55TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Xnio3s10
2019 TORA Vintage 12 Hours of Sebring - P6
2019 TORA Class 24 Hours of Daytona - P6 GTO
2018 RORA NASCAR - P2
2018 RORA MPC - P2, P1 Team
2018 OPPO Endurance Championship - P2
2018 TORA V8 Supercars US - P7, P5 Team
2018 TORA Trans Am US - P6, P2 Team
2018 TORA Spec Cup US (Audi TTS) - P2, P1 Team
2018 TORA British GT - P11, P3 Team
2018 RORA RRIPA - P1
2018 TORA NATCC - P13, P5 Team
2018 TORA 24 Hours of Le Mans - P3
2018 RORA Le Mans Series VI - P1 PC
2018 TORA TASCAR - P3, P3 Team
2018 TORA ASCC - P3 Team
2018 RORA KTCC - P3
2017 RORA ARROW - P1
2017 RORA Le Mans Series V -  P3
2017 OPPO CTSC - P2
2016 RORA Le Mans Series IV -  P2 GT
SFM Darkzer
SFM Darkzer

TORA Race Number : 923
PC Xbox One

Number of posts : 6261
Location : USA-GA
Registration date : 2016-10-15
Reputation : -31

View user profile https://www.reddit.com/user/Sindroome24

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by SFM Darkzer Mon 9 Aug 2021 - 17:26

Updated.


The Darkzer Divebomb™️
TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying EeiIi55TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Xnio3s10
2019 TORA Vintage 12 Hours of Sebring - P6
2019 TORA Class 24 Hours of Daytona - P6 GTO
2018 RORA NASCAR - P2
2018 RORA MPC - P2, P1 Team
2018 OPPO Endurance Championship - P2
2018 TORA V8 Supercars US - P7, P5 Team
2018 TORA Trans Am US - P6, P2 Team
2018 TORA Spec Cup US (Audi TTS) - P2, P1 Team
2018 TORA British GT - P11, P3 Team
2018 RORA RRIPA - P1
2018 TORA NATCC - P13, P5 Team
2018 TORA 24 Hours of Le Mans - P3
2018 RORA Le Mans Series VI - P1 PC
2018 TORA TASCAR - P3, P3 Team
2018 TORA ASCC - P3 Team
2018 RORA KTCC - P3
2017 RORA ARROW - P1
2017 RORA Le Mans Series V -  P3
2017 OPPO CTSC - P2
2016 RORA Le Mans Series IV -  P2 GT
SFM Darkzer
SFM Darkzer

TORA Race Number : 923
PC Xbox One

Number of posts : 6261
Location : USA-GA
Registration date : 2016-10-15
Reputation : -31

View user profile https://www.reddit.com/user/Sindroome24

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by Ax4x Cyrus Mon 9 Aug 2021 - 18:08

Gamertag: Ax4x Nelly
Car Number: 98
Session: Q7
Ax4x Cyrus
Ax4x Cyrus

TORA Race Number : 575
PC Xbox One

Number of posts : 179
Location : United Kingdom
Registration date : 2014-11-02
Reputation : 2

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by ETR WARRIOR Mon 9 Aug 2021 - 21:58

Gamertag: ETR WARRIOR
Car Number:42
Session:Q3

ETR WARRIOR

TORA Race Number : 847
Xbox One Xbox One

Number of posts : 12
Registration date : 2020-05-04
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by SFM Darkzer Tue 10 Aug 2021 - 2:32

Updated.


The Darkzer Divebomb™️
TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying EeiIi55TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Xnio3s10
2019 TORA Vintage 12 Hours of Sebring - P6
2019 TORA Class 24 Hours of Daytona - P6 GTO
2018 RORA NASCAR - P2
2018 RORA MPC - P2, P1 Team
2018 OPPO Endurance Championship - P2
2018 TORA V8 Supercars US - P7, P5 Team
2018 TORA Trans Am US - P6, P2 Team
2018 TORA Spec Cup US (Audi TTS) - P2, P1 Team
2018 TORA British GT - P11, P3 Team
2018 RORA RRIPA - P1
2018 TORA NATCC - P13, P5 Team
2018 TORA 24 Hours of Le Mans - P3
2018 RORA Le Mans Series VI - P1 PC
2018 TORA TASCAR - P3, P3 Team
2018 TORA ASCC - P3 Team
2018 RORA KTCC - P3
2017 RORA ARROW - P1
2017 RORA Le Mans Series V -  P3
2017 OPPO CTSC - P2
2016 RORA Le Mans Series IV -  P2 GT
SFM Darkzer
SFM Darkzer

TORA Race Number : 923
PC Xbox One

Number of posts : 6261
Location : USA-GA
Registration date : 2016-10-15
Reputation : -31

View user profile https://www.reddit.com/user/Sindroome24

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by Elemens Tue 10 Aug 2021 - 2:40

Les qualifications pour les 24h Rennen in der Grünen Hölle auront lieu du 16 Août au 21 Août. La session sera paramétrée à 6 tours. Au début de la session de qualification, les pilotes seront demandés de conduire à contre-sens jusqu’au Dottinger-Höhe de façon sécuritaire. À partir de là, les pilotes auront 5 tours pour établir leur meilleur chrono propre, mais ils seront obligés de faire un arrêt au stand obligatoire entre la fin du tour 1 et la fin du tour 4. Si un pilote réussi seulement à faire un tour sale, 10 minutes seront ajoutées à leur chrono. Une fois que tous les pilotes auront fini leurs 5 tours, ils devront se stationner au premier virage de façon ordonner (pas de donuts ou autres bêtises) pendant que le reste des pilotes finissent leurs tours. Le tour 6 ne doit en aucun cas être utilisé pour faire un chrono.

Tous les pilotes peuvent se qualifiés, seulement les 2 chronos les plus rapide de votre équipage seront utilisé. Les pilotes peuvent seulement participer à une session de qualification. Si un pilote se fait déconnecter de la session de qualification, mais qu’il a complété un tour, ce tour sera compté comme leur participation à la qualification et ne pourront pas rejoindre une autre session. Si un équipage ne peut pas faire au minimum 2 chronos de qualification, l’équipage ne sera pas autorisé à rouler pendant la course.

Si un pilote est satisfait du chrono qu’ils ont fait sans avoir terminé leur 5 tours, ils doivent obligatoirement informer leur hôte de session qu’ils vont quitter avant de partir. Les pilotes peuvent aussi se mettre sur le côté et prendre des pauses s’ils le désirent. Les stands seront ouverts pendant la session pour permettre aux pilotes de faire des arrêts au stand comme bon leur semble, par contre les pilotes sont rappelés, encore, de faire un arrêt obligatoire entre la fin du tour 1 et la fin du tour 4.

Tout pilote faisant partie des 2 meilleurs chronos de leur équipage doivent compléter au moins un relais.

Les dégâts seront en simulation.
Les collisions seront désactivées.

Horaire des Qualifications :
Q1-Lundi le 16 Août @ 8PM BST
Q2-Lundi le 16 Août @ 9PM EDT
Q3-Mercredi le 18 Août @ 8PM BST
Q4-Mercredi le 18 Août @ 9PM EDT
Q5-Vendredi le 20 Août @ 8PM BST
Q6-Vendredi le 20 Août @ 9PM EDT
Q7-Samdei le 21 Août @ 12PM EDT


Les pilotes on jusqu’à 1 heure avant la session de qualification pour s’y inscrire.

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à aucune des sessions, vous avez jusqu’au 21 Août @ midi EDT/ 5PM BST pour organiser une session privée avec LamborghiniR2D2 ou SFM Darkzer par l’entremise du Xbox live ou Discord seulement. Ces sessions doivent obligatoirement être complété avant la Q7. Tout autres messages ne seront pas acceptés.

S’il vous plait veuillez remplir les informations suivantes :
Gamertag :
Numéro de la voiture
Session :

Elemens

Xbox One Xbox One

Number of posts : 63
Registration date : 2021-05-09
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by PSUK AndyK Wed 11 Aug 2021 - 7:34

Please fill out the following:
Gamertag: PSUK JP
Car Number: 88
Session: Monday 16th 8PM GMT

Please fill out the following:
Gamertag: PSUK AndyK
Car Number: 88
Session: Monday 16th 8PM GMT

Please fill out the following:
Gamertag: ETR Triad
Car Number: 89
Session:Monday 16th 8PM GMT


Head Honcho of Pitstop UK TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying 1f608

PSUK AndyK

Xbox One Xbox One

Number of posts : 340
Registration date : 2020-10-08
Reputation : -1

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by PSUK AndyK Wed 11 Aug 2021 - 7:35

Please fill out the following:
Gamertag: ETR Demonic
Car Number: 89
Session: Friday 20th 8PM


Head Honcho of Pitstop UK TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying 1f608

PSUK AndyK

Xbox One Xbox One

Number of posts : 340
Registration date : 2020-10-08
Reputation : -1

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by PSUK AndyK Wed 11 Aug 2021 - 8:01

Please fill out the following:
Gamertag: PSUK Danzilla
Car Number: 88
Session: Wednesday 8pm BST


Head Honcho of Pitstop UK TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying 1f608

PSUK AndyK

Xbox One Xbox One

Number of posts : 340
Registration date : 2020-10-08
Reputation : -1

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by FTC Arty Wed 11 Aug 2021 - 13:44

Gamertag: FTC Arty
Car Number:86
Session: private on Wednesday 18th with Lamborghini

FTC Arty

Xbox One Playstation 4

Number of posts : 32
Registration date : 2020-07-09
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by Ax4x Cyrus Wed 11 Aug 2021 - 14:34

Gamertag: DJProfessorK72
Car Number: 98
Session: Q4
Ax4x Cyrus
Ax4x Cyrus

TORA Race Number : 575
PC Xbox One

Number of posts : 179
Location : United Kingdom
Registration date : 2014-11-02
Reputation : 2

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by NWR Kurzion Wed 11 Aug 2021 - 17:43

Gamertag: RVN LG52
Car Number: 113
Session: Q3
NWR Kurzion
NWR Kurzion

TORA Race Number : 52
Xbox One Xbox One

Number of posts : 117
Registration date : 2021-02-27
Reputation : 0

View user profile https://discord.gg/W299WmU2UZ

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by TMS Brandy Thu 12 Aug 2021 - 15:40

Team Name: Tempest Storm
Team Number: 30
Driver 1 Gamertag: TMS Brandy - Q3
Driver 2 Gamertag: TMS Jorc - Q5
Driver 3 Gamertag: TMS Amazed - Q3
Driver 4 Gamertag: xebot360 - Q3

Team Name: Tempest Thunder
Team Number: 32
Driver 1 Gamertag: TMS H4YDEN - Q3
Driver 2 Gamertag: TMS Joeee - Q3
Driver 3 Gamertag: TMS BumDrop - Q5

Team Name: Tempest Cyclone
Team Number: 36
Driver 1 Gamertag: TMS Derp - Q2
Driver 2 Gamertag: EVR Matt212 - Q5
Driver 3 Gamertag: Emredge - Q3
Driver 4 Gamertag: TMS Bwumsen - Q5

TMS Brandy

Xbox 360 Xbox One

Number of posts : 206
Registration date : 2019-11-05
Reputation : -1

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by DOR Sayas Thu 12 Aug 2021 - 20:06

Gamertag: DOR Sayas
Car Number: 910
Session: Q3

DOR Sayas

PC Xbox One

Number of posts : 68
Location : Norway
Registration date : 2020-08-25
Reputation : -1

View user profile https://deltaonlineracing.freeforums.net/page/home

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by ownedintheface1 Thu 12 Aug 2021 - 22:16

Gamertag: ownedintheface1
Car Number: 37
Session: Q4

ownedintheface1

Xbox One PC

Number of posts : 2
Registration date : 2021-08-07
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by NWR Kurzion Fri 13 Aug 2021 - 5:50

Gamertag: OK FoxJasonD
Car Number: 113
Session: Q4
NWR Kurzion
NWR Kurzion

TORA Race Number : 52
Xbox One Xbox One

Number of posts : 117
Registration date : 2021-02-27
Reputation : 0

View user profile https://discord.gg/W299WmU2UZ

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by SFM Darkzer Fri 13 Aug 2021 - 6:35

Updated.


The Darkzer Divebomb™️
TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying EeiIi55TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Xnio3s10
2019 TORA Vintage 12 Hours of Sebring - P6
2019 TORA Class 24 Hours of Daytona - P6 GTO
2018 RORA NASCAR - P2
2018 RORA MPC - P2, P1 Team
2018 OPPO Endurance Championship - P2
2018 TORA V8 Supercars US - P7, P5 Team
2018 TORA Trans Am US - P6, P2 Team
2018 TORA Spec Cup US (Audi TTS) - P2, P1 Team
2018 TORA British GT - P11, P3 Team
2018 RORA RRIPA - P1
2018 TORA NATCC - P13, P5 Team
2018 TORA 24 Hours of Le Mans - P3
2018 RORA Le Mans Series VI - P1 PC
2018 TORA TASCAR - P3, P3 Team
2018 TORA ASCC - P3 Team
2018 RORA KTCC - P3
2017 RORA ARROW - P1
2017 RORA Le Mans Series V -  P3
2017 OPPO CTSC - P2
2016 RORA Le Mans Series IV -  P2 GT
SFM Darkzer
SFM Darkzer

TORA Race Number : 923
PC Xbox One

Number of posts : 6261
Location : USA-GA
Registration date : 2016-10-15
Reputation : -31

View user profile https://www.reddit.com/user/Sindroome24

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by TNR Horizon Fri 13 Aug 2021 - 9:29

Gamertag: D3AD x HORIZON
Car Number: 55
Session: Q6
TNR Horizon
TNR Horizon

Xbox One Xbox One

Number of posts : 21
Location : United States
Registration date : 2021-02-19
Reputation : 1

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Sign up for quali nurb

Post by Bloodracer15 Fri 13 Aug 2021 - 13:15

Xbox gamer tag: bloodracer12
Session: Q1 8pm BST
Car number: #447

Bloodracer15

Xbox One Xbox One

Number of posts : 14
Registration date : 2021-01-10
Reputation : 0

View user profile

Back to top Go down

TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying Empty Re: TEC R5 24h Rennen in der Grünen Hölle - Qualifying

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum